Editia #3027 23 Apr 2024
Publica in ziar acum!Oferte locuri de muncaImigrari locuri de muncaContact Locuri de Munca
Oferte locuri de munca
WhatsApp (0770.595.458) - aparitie urgenta!

Anunturi oferte locuri de munca Locuri de munca expert, muncitori, industria confectiilor, Bihor

SC DECOFER EXPERT SRL cu sediul in SINMARTIN, BIHOR, angajeaza 1 muncitori necalificat la industria confectiilor (cod cor 932905). Detalii la nr. 0775151996
Publicat in 10 Jan 2024
« inapoi Oferte locuri de munca
alte anunturi locuri de munca expert

Locuri de munca asistent de cercetare, cercetator stiintific, contabil, director, economist, expert, personal, secretara, tehnicieni, Botosani, Bucuresti, Romania

ANUNT Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti (INCDPM) organizeaza concurs, in conditiile Legii 319/2003, pentru ocuparea si promovarea unor posturi pentru cercetatori si personal administrativ conform domeniilor de activitate si ale proiectelor in derulare: Stiinte Ingineresti, Ingineria Resurselor Vegetale si Animale, Ingineria Civila si Management, Matematica si Stiinte ale Naturii, Stiinte Biomedicale-Biologie si Biochimie,Stiintele Pamantului/Stiinta Mediului si Ingineria Mediului,(https://www.incdpm.org/projects), dupa cum urmeaza: 1. Implementarea unui sistem de monitorizare a sturionilor salbatici de-a lungul Dunarii de Jos din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. 2. Sprijin acordat statelor membre pentru stabilirea de sisteme nationale, puncte locale de colectare si infrastructura digitala pentru monitorizarea Covid 19 si a variantelor acestuia in apele uzate - Romania 3. Danube Regione Water Lighthouse Action - DALIA 4. Harnessing complementarycurricular preparedness via sustainable management in response to civil and military pollution on the coastline, tributaries and lagoons in Black Sea`s North, West, South zone - Black Sea SIERRA 5. A new generation of metallic biomaterials as health solution for a sustainable life - Cool& SmartTit - ERA-MIN; 6. Tehnologie inovativa pentru producerea hidrogenului din surse de energie regenerabila, bazata pe IA, cu costuri optimizate pentru aplicatii de mediu 7. Implementarea de masuri active pentru conservarea biodiversitatii in baza Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbravita-Rotbav-Magura Codlei 8. Completarea nivelului de cunoastere a biodiversitatii prin implementarea sistemului de monitorizare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din Romania si raportarea in baza articolului 17 a Directivei Habitate 92/43/CEE 9. Inchidere SST neconforme in municipiul Botosani, judetul Botosani - 11 posturi Asistent de Cercetare Stiintifica (ACS) - 11 posturi Cercetator Stiintific (CS) - 7 posturi Cercetator Stiintific gradul III (CS III) - 7 posturi Cercetator Stiintific gradul II (CS II) - 5 posturi Cercetator Stiintific gradul I (CS I) - 5 posturi Tehnicieni - 1 post Expert Achizitii - 1 post Director Logistica - 1 post Contabil/Economist - 1 post Secretara - 5 posturi personal cu studii superioare sau studii medii pentru monitorizare sturioni, hidromorfologia Dunarii,calitatea aerului. Perioada de inscriere la concurs este cuprinsa intre 12.03.2024-11.04.2024. Informatii suplimentare sunt disponibile la tel. 021.305.26.00, de luni pana vineri, in intervalul 13:00 - 14:00. Persoana de contact: Madalina TUFEANU - (hr@incdpm.org)

Locuri de munca expert, Braila, Faurei, Bucuresti, sector 1, Roman

Autoritatea Feroviara Romana-AFER, institutie publica finantata din venituri proprii, cu sediul in Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile Regulamentului- cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor functii contractuale de executie vacante pentru care sunt necesare studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta si conditiile specifice prezentate mai jos: a) la Centrul de Testari Feroviare Faurei (jud. Braila): a.1. EXPERT gradul IA, 1 post: Ingineria transporturilor - specializari Ingineria transporturilor si a traficului/ Ingineria sistemelor de circulatie feroviara/sau echivalente, Inginerie mecanica - specializari Material rulant de cale ferata/Vehicule pentru transportul feroviar, specializarea Cai ferate, drumuri si poduri; vechime in specialitate de minimum 10 ani din care minimum 4 ani in activitati din domeniul feroviar specifice studiilor absolvite, solicitate pentru post; a.2. EXPERT gradul I, 1 post: Stiinte economice; minimum 6 ani vechime in specialitate; b) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Elaborare Caiete de Sarcini: Stiinte economice; minimum 10 ani vechime in specialitate; c) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Monitorizare Proiecte: Stiinte ingineresti; minimum 10 ani vechime in specialitate; d) EXPERT gradul III, 2 posturi, la Serviciul Relatii Internationale, Traduceri: Specializarea relatii internationale/ in domeniul stiintelor umaniste: specializari filologie/limbi si literaturi straine; deprinderi si cunostinte de utilizare a cel putin unei limbi straine, dovedite prin specializarea studiilor de licenta/ atestate/ certificate lingvistice, din care pentru un post - franceza, germana, pentru celalalt post - in una din limbile oficiale ale statelor din vecinatatea Romaniei: bulgara, sarba, ucraineana, rusa etc; minimum 6 luni vechime in specialitate; e) EXPERT gradul I, 1 post, la Compartimentul Transparenta: specializari: Comunicare si relatii publice/Relatii internationale; minimum 6 ani vechime in specialitate; f) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Secretariat, Administrativ - Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR: Stiinte economice; minimum 10 ani vechime in specialitate; g) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Resurse Umane -Organismul de Licente Feroviare Roman - OLFR: studii universitare; minimum 10 ani vechime in specialitate. Pentru toate posturile sunt necesare cunostinte operare PC. Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii sunt cele prevazute la art. 3 din Regulamentul- cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor depune dosarul de concurs care trebuie sa contina documentele prevazute la art. 6 din Regulamentul- cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul AFER din Calea Grivitei nr. 393, Sector 1, Bucuresti - corp A, etaj 1, camera 40 sau 42, dupa caz. Relatii suplimentare: Serviciul Resurse Umane din cadrul AFER, Calea Grivitei nr. 393, Sector 1, Bucuresti, camera 43, telefon 0213077918. Termenul limita de depunere a dosarului de concurs: 04.11.2022, ora 14,00. Locul de desfasurare a concursului: sediul Autoritatii Feroviare Romane- AFER, proba scrisa in data de 16.11.2022, ora 10,00, interviul in data de 22.11.2022, incepand cu ora 10,00. Tematica si bibliografia de concurs aferente functiilor, alte conditii solicitate pentru posturi, precum si alte informatii privind organizarea si desfasurarea concursului pot fi studiate pe site-ul: http://www.afer.ro, sectiunea Informatii/ Anunturi Cariera/ Concursuri angajare.
alte anunturi locuri de munca muncitori
alte anunturi locuri de munca industria confectiilor
alte anunturi locuri de munca BihorINSPECTORATUL GENERAL
PENTRU IMIGRARI
Aviz de angajare in munca lucrator permanent, sezonier
Inspectoratul General pentru Imigrari permite incarcarea online a documentelor justificative, inainte de prezentarea la ghiseul de lucru cu publicul.

Afla cum faci programari pentru cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca lucrator permanent, lucrator sezonier.
Vezi Site
23 Apr 2024Editia #3027
Ziarul Locuri de Munca®