WhatsApp (0770.595.458) - aparitie urgenta!
Editia #2363 29 Iun 2022
Publica in ziar acum!Oferte locuri de muncaImigrari locuri de muncaContact Media Press
Oferte locuri de munca
Publica Anunt

Anunturi oferte locuri de munca Locuri de munca ingrijitori animale, Valcea

*SC NISTOREL COMPANY SRL, cu sediul in Com. Runcu, Jud. Valcea, angajeaza 3 Ingrijitori animale. Tel: 0740241188
Publicat in 16 May 2022
« inapoi Oferte locuri de munca
alte anunturi locuri de munca ingrijitori animale
alte anunturi locuri de munca Valcea

Locuri de munca primaria, Ramnicu Valcea, Valcea

ANUNT DE LICITATIE PUBLICA PENTRU iNCHIRIERE 1.Informatii generale privind autoritatea contractanta: Primaria Municipiului Ramnicu Valcea, cod fiscal 2540813, str. General Praporgescu, nr.14 tel.0250/731016, fax.0250/731843, email primaria@primariavl.ro 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica: inchiriere a unui numar de 9 suprafete de teren ( Lot 1), ce apartin domeniului public al municipiului in vederea amplasarii unor panouri publicitare, identificate prin adresa pentru fiecare panou, astfel: Calea lui Traian, Nord - dupa intersectia cu varianta spre DN; Calea lui Traian, zona Nord - spre latura nord a Spitalului; Calea lui Traian - zona Nord, Statia ETA; Intersectia str Barajului cu str Decebal; Calea lui Traian - pana la intersectia cu Matei Basarab; Calea lui Traian - intersectia cu General Magheru; Calea lui Traian, Sud- dupa podul Vinerii Mari - Antim Ivireanul; Calea lui Traian, Sud- dupa Aleea Paul Capeleanu, Bloc S34; Calea lui Traian, Sud - zona Troian.Suprafata rezervata pentru fiecare panou este de 2,5 mp. inchirierea se face in bazaHotarariiConsiliului Local nr. 287 din data de 25.11.2021 si in baza prevederilorO.U.G. nr.57/2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire, la solicitarea persoanelor care doresc sa participe la licitatie, va fi distribuita gratuit in format electronic sau contracost pe suport hartie la pret de 2 lei/ pagina. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 10.01.2022, pana la ora 16. 4. Date de contact de la care se poate obtine documentatia de atribuire: Directia Investitii Achizitii Publice, Serviciu Investitii Publice, str.General Magheru nr.25, etaj II, cam.3, email serviciul.investitii@primariavl.ro. 5. Informatii privind ofertele:Data limita de depunere 17.01.2022, ora 10, la sediul autoritatii contractante din str.G-ral Magheru nr.25, Registratura, in doua exemplare (original si copie). 6. Data, ora si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor : 17.01.2022, ora 14 la sediul autoritatii contractante in str G-ral Praporgescu nr.14. 7. Solutionare litigiilor: Tribunalul Valcea, Scuarul Revolutiei nr.1, tel.0250739120, fax 0250732207, email tribunalul-valcea@just.ro.


29 Iun 2022Editia #2363
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.