Editia #2977 04 Mar 2024
Publica in ziar acum!Oferte locuri de muncaImigrari locuri de muncaContact Locuri de Munca
Oferte locuri de munca
WhatsApp (0770.595.458) - aparitie urgenta!

Anunturi oferte locuri de munca Locuri de munca sudori, Braila

-- SC SOLSMART SHIP SRL cu sediul in Jud. Braila angajeaza 8 Sudori. Limba engleza. CV la email: eduard.ghigheci@work-finder.eu
Publicat in 08 Dec 2023
« inapoi Oferte locuri de munca
alte anunturi locuri de munca sudori
alte anunturi locuri de munca Braila

Locuri de munca expert, Braila, Faurei, Bucuresti, sector 1, Roman

Autoritatea Feroviara Romana-AFER, institutie publica finantata din venituri proprii, cu sediul in Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile Regulamentului- cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor functii contractuale de executie vacante pentru care sunt necesare studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta si conditiile specifice prezentate mai jos: a) la Centrul de Testari Feroviare Faurei (jud. Braila): a.1. EXPERT gradul IA, 1 post: Ingineria transporturilor - specializari Ingineria transporturilor si a traficului/ Ingineria sistemelor de circulatie feroviara/sau echivalente, Inginerie mecanica - specializari Material rulant de cale ferata/Vehicule pentru transportul feroviar, specializarea Cai ferate, drumuri si poduri; vechime in specialitate de minimum 10 ani din care minimum 4 ani in activitati din domeniul feroviar specifice studiilor absolvite, solicitate pentru post; a.2. EXPERT gradul I, 1 post: Stiinte economice; minimum 6 ani vechime in specialitate; b) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Elaborare Caiete de Sarcini: Stiinte economice; minimum 10 ani vechime in specialitate; c) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Monitorizare Proiecte: Stiinte ingineresti; minimum 10 ani vechime in specialitate; d) EXPERT gradul III, 2 posturi, la Serviciul Relatii Internationale, Traduceri: Specializarea relatii internationale/ in domeniul stiintelor umaniste: specializari filologie/limbi si literaturi straine; deprinderi si cunostinte de utilizare a cel putin unei limbi straine, dovedite prin specializarea studiilor de licenta/ atestate/ certificate lingvistice, din care pentru un post - franceza, germana, pentru celalalt post - in una din limbile oficiale ale statelor din vecinatatea Romaniei: bulgara, sarba, ucraineana, rusa etc; minimum 6 luni vechime in specialitate; e) EXPERT gradul I, 1 post, la Compartimentul Transparenta: specializari: Comunicare si relatii publice/Relatii internationale; minimum 6 ani vechime in specialitate; f) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Secretariat, Administrativ - Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR: Stiinte economice; minimum 10 ani vechime in specialitate; g) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Resurse Umane -Organismul de Licente Feroviare Roman - OLFR: studii universitare; minimum 10 ani vechime in specialitate. Pentru toate posturile sunt necesare cunostinte operare PC. Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii sunt cele prevazute la art. 3 din Regulamentul- cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor depune dosarul de concurs care trebuie sa contina documentele prevazute la art. 6 din Regulamentul- cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul AFER din Calea Grivitei nr. 393, Sector 1, Bucuresti - corp A, etaj 1, camera 40 sau 42, dupa caz. Relatii suplimentare: Serviciul Resurse Umane din cadrul AFER, Calea Grivitei nr. 393, Sector 1, Bucuresti, camera 43, telefon 0213077918. Termenul limita de depunere a dosarului de concurs: 04.11.2022, ora 14,00. Locul de desfasurare a concursului: sediul Autoritatii Feroviare Romane- AFER, proba scrisa in data de 16.11.2022, ora 10,00, interviul in data de 22.11.2022, incepand cu ora 10,00. Tematica si bibliografia de concurs aferente functiilor, alte conditii solicitate pentru posturi, precum si alte informatii privind organizarea si desfasurarea concursului pot fi studiate pe site-ul: http://www.afer.ro, sectiunea Informatii/ Anunturi Cariera/ Concursuri angajare.

Locuri de munca Braila, Vaslui, Husi

ANUNT. Administratorul judiciar desemnat prin: Sentinta nr.355/07 decembrie 2021, pronuntata de: Tribunalul Braila, Sectia a.II-a Civila de: Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 1788/113/2021, privind debitoarea:S.C. ROSTIMATHERM S.R.L. Braila, avand:C.U.I.41250373, sediul social in mun.Braila, str.Motrului, nr.1, cam.2, jud. Braila, inscrisa la: O.R.C. Braila sub numarul: J09/559/2019, notifica deschiderea procedurii generale a insolventei, conform Legii privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este 19.01.2022. in temeiul art.114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi privind creanta/creantele detinute impotriva debitorului. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este 26.01.2022. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor este 09.02.2022. Se convoacǎ prima Adunare a creditorilor in data de 02.02.2022, ora 1200 la sediul administratorului judiciar din mun. Husi, str. 1 Decembrie, nr.32, jud.Vaslui, avand urmatoarea ordine de zi: 1. desemnarea comitetului creditorilor si a presedintelui acestuia; 2.confirmarea administratorului judiciar si a onorariului, 3. probleme diverse. Relatii la administratorul judiciar ESTCONSULT I.P.U.R.L. Husi, tel. 0335/566.035, 0727/850.575.INSPECTORATUL GENERAL
PENTRU IMIGRARI
Aviz de angajare in munca lucrator permanent, sezonier
Inspectoratul General pentru Imigrari permite incarcarea online a documentelor justificative, inainte de prezentarea la ghiseul de lucru cu publicul.

Afla cum faci programari pentru cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca lucrator permanent, lucrator sezonier.
Vezi Site
04 Mar 2024Editia #2977
Ziarul Locuri de Munca®