Editia #3109 14 Iul 2024
Publica in ziar acum!Oferte locuri de muncaImigrari locuri de muncaContact Locuri de Munca
Oferte locuri de munca
WhatsApp (0770.595.458) - aparitie urgenta!

Anunturi oferte locuri de munca Locuri de munca cercetator stiintific, Bucuresti

Institutul de Studii Sud-Est Europene scoate la concurs un post de cercetator stiintific in domeniul Istorie, specializarea "Izvoare armenesti pentru studiul Sud-Estului european". Termenul de inscriere este de 30 zile de la data prezentului anunt. Informatii pot fi obtinute de la secretariatul Institutului, Calea 13 Septembrie nr. 13, sect. 5, Bucuresti, tel. 0213182429.
Publicat in 24 May 2024
« inapoi Oferte locuri de munca
alte anunturi locuri de munca cercetator stiintific

Locuri de munca cercetator stiintific, Bucuresti, Motru, Romania

Institutul de Filosofie si Psihologie "C. Radulescu-Motru" al Academiei Romane, cu sediul in Bucuresti, strada Calea 13 Septembrie nr. 13, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post cu 1/2 norma cercetator stiintific III perioada nedeterminata in specialitatea Psihologia educatiei si a dezvoltarii si un post cu 1/2 norma cercetator stiintific III perioada nedeterminata in specialitatea Psihologie aplicata in mediul organizational - diagnoza si interventii specifice. Conditiile pentru concursul de ocupare a fiecarui post cu cate o jumatate de norma: activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 6 ani sau de 4 ani, in cazul candidatilor care detin titlul de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidatii care detin titlul de doctor. Detinerea atestatului de abilitare pentru conducerea de doctorate in Psihologie constiuie un avantaj. Concursul se va desfasura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si Regulamentelor proprii ale Institutului (http://institutuldefilosofie.ro/page.php?93), la sediul Institutului. Postul scos la concurs a fost vacantat in anul 2024 (cf. OUG nr. 115/2023). Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile la Compartimentul Resurse Umane al Institutului, de luni pana vineri, intre orele 10 si 12, dupa data aparitiei anuntului in ziarul "Romania libera" si la avizierul Institutului. Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane al Institutului, la tel. 021.3182449 sau de pe site-ul Institutului: www.institutuldefilosofie.ro Probele de concurs constau in verificarea indeplinirii conditiilor necesare, prin analiza dosarului de inscriere si o proba orala, intre orele 11.00 si 13.00, in data de 31.07.2024, la sediul Institutului.

Locuri de munca asistent de cercetare, cercetator stiintific, contabil, director, economist, expert, personal, secretara, tehnicieni, Botosani, Bucuresti, Romania

ANUNT Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti (INCDPM) organizeaza concurs, in conditiile Legii 319/2003, pentru ocuparea si promovarea unor posturi pentru cercetatori si personal administrativ conform domeniilor de activitate si ale proiectelor in derulare: Stiinte Ingineresti, Ingineria Resurselor Vegetale si Animale, Ingineria Civila si Management, Matematica si Stiinte ale Naturii, Stiinte Biomedicale-Biologie si Biochimie,Stiintele Pamantului/Stiinta Mediului si Ingineria Mediului,(https://www.incdpm.org/projects), dupa cum urmeaza: 1. Implementarea unui sistem de monitorizare a sturionilor salbatici de-a lungul Dunarii de Jos din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. 2. Sprijin acordat statelor membre pentru stabilirea de sisteme nationale, puncte locale de colectare si infrastructura digitala pentru monitorizarea Covid 19 si a variantelor acestuia in apele uzate - Romania 3. Danube Regione Water Lighthouse Action - DALIA 4. Harnessing complementarycurricular preparedness via sustainable management in response to civil and military pollution on the coastline, tributaries and lagoons in Black Sea`s North, West, South zone - Black Sea SIERRA 5. A new generation of metallic biomaterials as health solution for a sustainable life - Cool& SmartTit - ERA-MIN; 6. Tehnologie inovativa pentru producerea hidrogenului din surse de energie regenerabila, bazata pe IA, cu costuri optimizate pentru aplicatii de mediu 7. Implementarea de masuri active pentru conservarea biodiversitatii in baza Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbravita-Rotbav-Magura Codlei 8. Completarea nivelului de cunoastere a biodiversitatii prin implementarea sistemului de monitorizare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din Romania si raportarea in baza articolului 17 a Directivei Habitate 92/43/CEE 9. Inchidere SST neconforme in municipiul Botosani, judetul Botosani - 11 posturi Asistent de Cercetare Stiintifica (ACS) - 11 posturi Cercetator Stiintific (CS) - 7 posturi Cercetator Stiintific gradul III (CS III) - 7 posturi Cercetator Stiintific gradul II (CS II) - 5 posturi Cercetator Stiintific gradul I (CS I) - 5 posturi Tehnicieni - 1 post Expert Achizitii - 1 post Director Logistica - 1 post Contabil/Economist - 1 post Secretara - 5 posturi personal cu studii superioare sau studii medii pentru monitorizare sturioni, hidromorfologia Dunarii,calitatea aerului. Perioada de inscriere la concurs este cuprinsa intre 12.03.2024-11.04.2024. Informatii suplimentare sunt disponibile la tel. 021.305.26.00, de luni pana vineri, in intervalul 13:00 - 14:00. Persoana de contact: Madalina TUFEANU - (hr@incdpm.org)

Locuri de munca asistent, cercetator stiintific, Bucuresti, sector 5, Motru

**Institutul de Filosofie si Psihologie "C. Radulescu-Motru" al Academiei Romane, cu sediul in Bucuresti, strada Calea 13 Septembrie nr. 13,sector 5 organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi: un post de cercetator stiintific gradul III, pe durata determinata, in domeniul Filosofie, cu specializarea: Istoria filosofiei romanesti si un post de asistent I(cu studii medii), pe durata determinata in domeniul Filosofie. Conditiile pentru concursul de ocupare a unui post de cercetator stiintific gradul III din domeniul Filosofie: activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 6 ani, sau de 4 ani in cazul candidatilor care detin titlul de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidatii care detin titlul de doctor. Conditiile pentru concursul de ocupare a unui post de asistent I sa fie absolventi de liceu,cu diploma de bacalaureat. Concursul se va desfasura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, la sediul Institutului, Bucuresti, strada Calea 13 Septembrie nr. 13,in data de 20 si 22 iunie 2023 ora 12. Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei in ziar, la Compartimentul Economic al Institutului, de luni pana vineri, intre orele 10 si 12.Telefon : 0213182449 sau 0745 82 28 17. Detalii asupra concursului se vor afisa la sediu si pe site -ul ifilosofie@yahoo.com

Locuri de munca asistent de cercetare, cercetator stiintific, Bucuresti, sector 2

INCD pentru Bioresurse Alimentare -IBA Bucuresti organizeaza concursuri pentru urmatoarele posturi de cercetare pe grade profesionale in urmatoarele domenii de cercetare: Ingineria resurselor vegetale si animale 2 posturi cercetator stiintific gr. I 2 posturi cercetator stiintific gr. II 2 posturi cercetator stiinsific gr. III Calitate produse alimentare si ambalaje 2 posturi cercetator stiintific gr. III 3 posturi cercetator stiintific 1 post asistent de cercetare stiintifica Analize senzoriale si Stiintele consumatorului 1 post cercetator stiintific Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificarile ulterioare, precum si ale Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare si incadrarea pe functii si grade profesionale in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucuresti. Cerintele generale si specifice pentru posturile scoase la concurs sunt prevazute in Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare si incadrarea pe functii si grade profesionale in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucuresti, care va fi publicat pe site-ul IBA Bucuresti www.bioresurse.ro. Cerintele generale si specifice pentru posturile scoase la concurs, precum si tematica concursurilor sunt afisate la sediul institutului din Bucuresti, sector 2, str. Baneasa Ancuta, nr. 5 si pe site-ul www.bioresurse.ro. Data si locul desfasurarii concursului: Proba scrisa /analiza dosarului de concurs, dupa caz: 16.03.2022, ora: 10.00. Proba practica /interviu, dupa caz: 17.03.2022, ora: 10.00. Probele de concurs se desfasoara la sediul institutului din Bucuresti, str. Baneasa Ancuta, nr. 5. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institutului din Bucuresti, sector 2, str. Baneasa Ancuta, nr. 5, tel 031.620.58.33. Dosarele de concurs se depun pana pe 15.03.2022 inclusiv, ora 15, la sediul institutului din Bucuresti, str. Baneasa Ancuta, nr. 5. Departament juridic, resurse umane.

Locuri de munca asistent de cercetare, cercetator stiintific, Bucuresti, sector 2

INCD pentru Bioresurse Alimentare -IBA Bucuresti organizeaza concursuri pentru urmatoarele posturi de cercetare pe grade profesionale in urmatoarele domenii de cercetare: Ingineria resurselor vegetale si animale 2 posturi cercetator stiintific gr. I 2 posturi cercetator stiintific gr. II 2 posturi cercetator stiinsific gr. III Calitate produse alimentare si ambalaje 2 posturi cercetator stiintific gr. III 3 posturi cercetator stiintific 1 post asistent de cercetare stiintifica Analize senzoriale si Stiintele consumatorului 1 post cercetator stiintific Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificarile ulterioare, precum si ale Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare si incadrarea pe functii si grade profesionale in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucuresti. Cerintele generale si specifice pentru posturile scoase la concurs sunt prevazute in Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare si incadrarea pe functii si grade profesionale in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucuresti, care va fi publicat pe site-ul IBA Bucuresti www.bioresurse.ro. Cerintele generale si specifice pentru posturile scoase la concurs, precum si tematica concursurilor sunt afisate la sediul institutului din Bucuresti, sector 2, str. Baneasa Ancuta, nr. 5 si pe site-ul www.bioresurse.ro. Data si locul desfasurarii concursului: Proba scrisa /analiza dosarului de concurs, dupa caz: 16.03.2022, ora: 10.00. Proba practica /interviu, dupa caz: 17.03.2022, ora: 10.00. Probele de concurs se desfasoara la sediul institutului din Bucuresti, str. Baneasa Ancuta, nr. 5. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institutului din Bucuresti, sector 2, str. Baneasa Ancuta, nr. 5, tel 031.620.58.33. Dosarele de concurs se depun pana pe 15.03.2022 inclusiv, ora 15, la sediul institutului din Bucuresti, str. Baneasa Ancuta, nr. 5. Departament juridic, resurse umane.

Locuri de munca cercetator stiintific, Bucuresti, sector 5

Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata "Gheorghe Mihoc-Caius Iacob" al Academiei Romane (ISMMA) cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, scoate la concurs: un post de cercetator stiintific gradul I (CS I) 1/2 norma pe perioada determinata, in domeniul matematica - ecuatii cu derivate partiale, analiza neliniara si un post de cercetator stiintific gradul II (CS II) 1/2 norma pe perioada determinata, in domeniul matematica - sisteme dinamice, modelare de dimensiuni si complexitate reduse. Conditiile de participare la concurs si actele necesare se gasesc in Regulamentul de Organizare a Concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare, Art. 5, Art. 7 si Art. 9, disponibil la adresa www.ismma.ro si in Legea 319/2003-Statutul Cercetatorului. Dosarele de concurs pentru CS I si CS II trebuie intocmite conform precizarilor MEC aflate pe http://www.research.gov.ro/ ro/ articol/4982/ sistemul-de-cercetare-promovarea-in- grad-a- cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii. Inscrierile se fac in termen de 30 de zile de la aparitia anuntului in intervalul 9-14 la sediul ISMMA, camera 4335, etaj 4. Concursul va avea loc la ISMMA, pe 5 iulie 2021, ora 10:00 (CS I), ora 11:00 (CS II) Actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afisate la sediul institutului si se depun la secretariatul institutului pana in ultima zi, ora 14. Relatii suplimentare se pot obtine de pe site ismma.ro si la tel. 0735191055.

Locuri de munca cercetator stiintific, Bucuresti, sector 5

Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata "Gheorghe Mihoc-Caius Iacob" al Academiei Romane (ISMMA) cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, scoate la concurs: un post de cercetator stiintific gradul I (CS I) 1/2 norma pe perioada determinata, in domeniul matematica - ecuatii cu derivate partiale, analiza neliniara si un post de cercetator stiintific gradul II (CS II) 1/2 norma pe perioada determinata, in domeniul matematica - sisteme dinamice, modelare de dimensiuni si complexitate reduse. Conditiile de participare la concurs si actele necesare se gasesc in Regulamentul de Organizare a Concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare, Art. 5, Art. 7 si Art. 9, disponibil la adresa www.ismma.ro si in Legea 319/2003-Statutul Cercetatorului. Dosarele de concurs pentru CS I si CS II trebuie intocmite conform precizarilor MEC aflate pe http://www.research.gov.ro/ ro/ articol/4982/ sistemul-de-cercetare-promovarea-in- grad-a- cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii. Inscrierile se fac in termen de 30 de zile de la aparitia anuntului in intervalul 9-14 la sediul ISMMA, camera 4335, etaj 4. Concursul va avea loc la ISMMA, pe 5 iulie 2021, ora 10:00 (CS I), ora 11:00 (CS II) Actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afisate la sediul institutului si se depun la secretariatul institutului pana in ultima zi, ora 14. Relatii suplimentare se pot obtine de pe site ismma.ro si la tel. 0735191055.
alte anunturi locuri de munca Bucuresti

Locuri de munca cercetator stiintific, Bucuresti, Motru, Romania

Institutul de Filosofie si Psihologie "C. Radulescu-Motru" al Academiei Romane, cu sediul in Bucuresti, strada Calea 13 Septembrie nr. 13, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post cu 1/2 norma cercetator stiintific III perioada nedeterminata in specialitatea Psihologia educatiei si a dezvoltarii si un post cu 1/2 norma cercetator stiintific III perioada nedeterminata in specialitatea Psihologie aplicata in mediul organizational - diagnoza si interventii specifice. Conditiile pentru concursul de ocupare a fiecarui post cu cate o jumatate de norma: activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 6 ani sau de 4 ani, in cazul candidatilor care detin titlul de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidatii care detin titlul de doctor. Detinerea atestatului de abilitare pentru conducerea de doctorate in Psihologie constiuie un avantaj. Concursul se va desfasura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si Regulamentelor proprii ale Institutului (http://institutuldefilosofie.ro/page.php?93), la sediul Institutului. Postul scos la concurs a fost vacantat in anul 2024 (cf. OUG nr. 115/2023). Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile la Compartimentul Resurse Umane al Institutului, de luni pana vineri, intre orele 10 si 12, dupa data aparitiei anuntului in ziarul "Romania libera" si la avizierul Institutului. Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane al Institutului, la tel. 021.3182449 sau de pe site-ul Institutului: www.institutuldefilosofie.ro Probele de concurs constau in verificarea indeplinirii conditiilor necesare, prin analiza dosarului de inscriere si o proba orala, intre orele 11.00 si 13.00, in data de 31.07.2024, la sediul Institutului.INSPECTORATUL GENERAL
PENTRU IMIGRARI
Aviz de angajare in munca lucrator permanent, sezonier
Inspectoratul General pentru Imigrari permite incarcarea online a documentelor justificative, inainte de prezentarea la ghiseul de lucru cu publicul.

Afla cum faci programari pentru cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca lucrator permanent, lucrator sezonier.
Vezi Site
14 Iul 2024Editia #3109
Ziarul Locuri de Munca®