WhatsApp (0770.595.458) - aparitie urgenta!
Editia #2024 25 Iul 2021
Oferte locuri de muncaImigrari locuri de muncaPublica acum anuntContact Profesional
Oferte locuri de munca

Ziarul Locuri de MuncaOferte locuri de munca

SPITALUL GENERAL CF.GALATI organizeaza concurs in conformitate cu prevederile H.G.R.nr.286/2011, pentru ocuparea postului contractual vacant de:1.post muncitor.IV-tamplar aluminiu-fara vechime in meserie-Studii.G-serviciul tehnic-Sectia Exterioara cu Paturi CF.Buzau. Concursul va avea loc la:sediul Spitalului General CF.Galati, str.Alexandru Moruzzi, nr.5-7. Inscrierile se fac la sediul Spitalului General CF.Galati, pana la data limita de 06.08.2021 ora:1000. Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului, conditiile de participare la concurs, fisa postului, tematica si bibliografia se pot obtine de pe site-ul spitalului:http://www.spitalgeneralcfgalati.ro/anunturi/job-uri.html sau de la Secretariatul comisiei de concurs:-tel.:0236/475768/int.104; 0236/475764/int.104;-persoana contact:Avram Teodora-Sef Serv.RUNOS. 24 Iul 2021
SPITALUL GENERAL CF.GALATI organizeaza concurs in conformitate cu prevederile H.G.R.nr.286/2011, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante temporar de:2.posturi ingrijitoare-fara vechime in activitate-Studii.G-Ambulatoriul de Specialitate CF.Buzau. Concursul va avea loc la sediul:Spitalului General CF.Galati, str.Alexandru Moruzzi, nr.5-7. Inscrierile se fac la:sediul Spitalului General CF.Galati, pana la data limita de 30.07.2021 ora:1000. Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului, conditiile de participare la concurs, fisa postului, tematica si bibliografia se pot obtine de pe site-ul spitalului:http://www.spitalgeneralcfgalati.ro/anunturi/job-uri.html sau de la Secretariatul comisiei de concurs:-tel.:0236/475768/int.104; 0236/475764/int.104;-persoana contact:Avram Teodora-Sef Serv.RUNOS 24 Iul 2021
INTERNATIONAL WORK- FINDER, cu sediul in Bucuresti, sect.1, angajeaza 1 femeie de serviciu. Tel: 0740241188 23 Iul 2021
SC PROFI ROM FOOD SRL, cu sediul in Timisoara, Mun. Timisoara, Calea Sever Bocu nr. 31, jud. Timis angajeaza 7 manipulanti marfuri. Tel:0743046596 22 Iul 2021
OSTROVIT SA, cu sediul in Sat. Ostrov, Str.Regiei nr.1, Jud. Constanta angajeaza 3 tractoristi. Tel:0743046596 22 Iul 2021
CMBC SONI SRL, cu sediul in Orastie, Str.Pricazului, bl.62, angajeaza 5 muncitori necalificati. Tel:0743046596 22 Iul 2021
Menajera/ femeie de serviciu pentru o cladire de birouri din centrul Bucurestiului (de facut curatenie in birouri, holuri, casa scarii, toalete). Programul de lucru este pe ture si este stabilit de comun acord la angajare. Sediul Standard Studio este deschis non-stop, iar disponibilitatea de a lucra in weekend reprezinta un avantaj (programul este full time). Salariu 1700 lei NET (1500 lei pe card + 200 lei bonuri); locatie ultracentrala (Piata Romana); angajatele firmei sunt numai femei. Pentru mai multe detalii, sunati la 0785.284.574 21 Iul 2021
Angajam meseriasi ZUGRAVI cu experienta. Salarii avantajoase 3500- 5000 ron. Bucuresti. Telefon: 0761876882 21 Iul 2021
Institutul de Studii Sud-Est Europene scoate la concurs trei posturi de cercetator stiintific gr. III pe perioada determinata, in cadrul proiectului PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0154 finantat de UEFISCDI. Termenul de inscriere este de 30 zile de la data prezentului anunt. Informatii pot fi obtinute de la secretariatul Institutului, Calea 13 Septembrie nr. 13, sect. 5, Bucuresti, tel. 0213182429. 20 Iul 2021
SET CORPORATION, cu sediul in Suceava, str. Traian Taranul Nr. 14, angajeaza 40 de Ajutor de bucatar la prepararea produselor alimentare de tip Fast Food. Tel 0743046596 20 Iul 2021
ALLYMET TECHNOLOGY - Popesti-Leordeni, Pavel Ceamur 23, Ilfov, angajeaza 1 MANIPULANT MARFURI. - cunoasterea limbii engleze si bengali CV email: office@allymet.ro pana la 22.07.2021. tel. 0721 404 964 20 Iul 2021
MONE COM EXPRES SRL, cu sediul in Chitila - Ilfov, angajeaza 3 ajutori de bucatar, cod COR 941101, tel.0744.913.470 20 Iul 2021
Firma de transport agabaritic angajeaza mecanic pentru reparatii trailere, schimburi de ulei in Apahida, jud Cluj Salar + masina de serviciu mai multe detalii la telefon 0730.093.421 19 Iul 2021
Societatea Santierul Naval Mangalia, cu sediul in Mangalia, str. Intrarea Portului nr.1, angajeaza: Consilier Juridic. Cerintele postului: absolvent studii superioare juridice; constituie avantaj experienta in institutii publice sau companii cu capital de stat; bune abilitati in utilizarea pachetului Microsoft Office. Atributii: reprezinta societatea in instanta; avizeaza contractele comerciale; elaborarea si avizarea deciziilor interne, procedurilor, regulamentelor, etc.; acorda asistenta juridica tuturor structurilor din societate. Programator Lansator Fabricatie. Candidatul ideal: Inginer navalist; Experienta in domeniul constructiilor navale si structurilor plutitoare; Cunostinte in realizarea proiectelor de investitii. Descrierea jobului: organizează şi răspunde de lansarea in fabricație a produselor care au asigurată pregătirea de fabricaţie (documentație, tehnologie, SDV-uri); stabilește, pe baza analizei prevederilor contractuale, termenele de finalizare a documentației de execuție şi de asigurare a minimului de material necesar; organizează şi conduce activitatea de programare, urmărire şi execuţie, in şantier sau in colaborare, a etapei de pregătire a fabricaţiei produselor noi; răspunde de achiziţionarea documentaţiei de execuţie a produselor in fabricaţie curentă in conformitate cu standardele şi normele in vigoare; organizează şi conduce activitatea de cercetare-proiectare, de experimentare a tehnologiilor noi şi de imbunătăţire a celor existente; analizează contractele/comenzile de la beneficiari, din punct de vedere al existenţei posibilităților de execuție și a existenței documentației de execuție cat şi al termenului de execuţie; asigură datele (consumul de manoperă şi materiale) şi alte informaţii necesare pentru intocmirea devizelor şi a antecalculaţiilor; colaborează cu compartimentul marketing la intocmirea documentaţiei de licitaţie; participă la incheierea contractelor cu societăţile de proiectare pentru elaborarea de studii şi proiecte necesare şantierului; estimează consumul de manoperă şi materiale pentru lucrările de lăcătuşerie şi sudură, construcţii noi şi reparaţii; răspunde de calitatea soluţiilor adoptate in documentaţia tehnică elaborată; răspunde de avizarea documentelor elaborate sau modificate, de către beneficiari sau de către Societăţile de Clasificare; urmareste executia lucrarilor aferente obiectivelor de investitii noi pana la finalizarea acestora; acordă asistenţă tehnică de specialitate in domeniul de activitate asigură fundamentarea lucrărilor executate. Director tehnic producție: Asigura elaborarea planului anual de producție; Dispune masuri pentru utilizarea eficienta a forței de munca; indruma si stabilește masuri privind utilizarea cu eficienta maxima a capacitaților de producție; Organizează si coordonează activitatea compartimentelor din subordine pentru indeplinirea ritmica a planului de producție, a planului de reparații si investiții si ia toate masurile necesare pentru asigurarea creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție si incadrării in normele de consum de materiale; Organizează si răspunde de pregătirea tehnica necesara executării producției la termenele stabilite; Identifica toate problemele privind calitatea in: programarea, pregătirea, lansarea si urmărirea producției, organizarea activităților de producție, montaj si intreținerea instalațiilor si utilajelor; Verifica modul de instruire a personalului din subordine; Reprezintă societatea in raporturile cu persoanele fizice si juridice cu care are delegata competenta; Stabilește indatoririle si responsabilitățile personalului compartimentelor din subordine; intocmește necesarul de materiale si face cererile de asigurare a acestora din tara sau din străinătate. Prezintă conducerii unității propuneri privind stabilirea obiectivelor. CV-urile se pot trimite pe adresa de mail : office@snmangalia.ro 17 Iul 2021
SC Subex Industries SA cu sediul in:Mangalia angajeaza:personal dupa cum urmeaza:ajutor ospatari, cameristi si chelneri pentru Hotelurile din Mangalia si Poiana Brasov. Relatii la: 0745077519 sau pe e-mail:scsubexsa@yahoo.com 17 Iul 2021
Agent Securitate - Militari angajeaza cu sau fara experienta/atestat. Se asigura contract de munca pe perioada nedeterminata, 8h/zi, formare la locul de munca. Vino sa descoperi beneficiile de a face parte din echipa noastra. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email militari@erol.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr 0377 12 13 21. 17 Iul 2021
OPORTUNITATE DE ANGAJARE Unul dintre cele mai bune restaurante din Frankfurt (Germania) ofera o fantastica oportunitate pentru candidatii potriviti. Cautam tineri energici si muncitori pentru urmatoarele pozitii: - Chelneri; - Chelnerite; - Personal bucatarie asiatica. Canditatii trebuie sa fie prezentabili, cu un nivel bun al limbii engleze si cu experienta de lucru intr-un restaurant sau hotel de top. Cunoasterea limbii germane reprezinta un plus. Persoanele interesate sunt rugate sa se prezinte pentru un interviu in datele de 17 noiembrie (14:00-16:00) si 18 noiembrie (09:00-18:00) la Hotel Epoque, Intrarea Aurora 17C, Bucuresti. La interviu sunteti rugati sa aveti un CV cu dumneavoastra. Oferim salariu competitiv, beneficii si posibilitatea avansarii. Contact: 0727.445.074. WANTED An international company is offering fantastic employment opportunities to the right candidates for its lifestyle restaurant in Frankfurt, Germany. We are looking for young, energetic and hardworking candidates for the positions: - Waiters - Waitresses - Asian Kitchen Staff The applicants must be presentable, good command of English and experience in working at a reputed restaurant or hotel. Knowledge of Deutsche will be preferred but not mandatory. Interested candidates may appear for walk-in interview along with their updated CV on Friday, 17th Nov - 2 pm to 6 pm or Saturday 18, Nov - 9 am to 6 pm at Hotel Epoque, 17C Intrarea Aurora 010213, Bucharest, Romania. We offer a competitive remuneration, benefits and promising career growth. Contact: 0728.255.074 17 Iul 2021
SC KEBAP SHOP SRL angajeaza: Lucrător comercial - 4 posturi. Cerinte de ocupare a posturilor: studii medii; Ajutor bucatar -8 posturi; Lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 8 posturi. Cerinte de ocupare a posturilor: studii primare. Asteptam CV la adresa de e-mail: kebap.shop@yahoo.com. 16 Iul 2021
International Work Finder cu sediul in Bucuresti, str. Islaz nr.37, angajeaza o femeie de serviciu. Tel: 0743046596 16 Iul 2021
NORD TRANSCARPATHIA SRL,cu sediul in Loc. Viseu de Sus, Oras Viseu de Sus, Str. Cerbului, Nr. 5, Jud. Maramures, angajeaza 10 muncitori necalificati la ansamblarea produselor solide si semisolide. Tel: 0743046596 16 Iul 2021
Tataringa Sebastian, Persoana fizica cu domiciliul in sat Ipotesti, Jud Suceava, angajeaza o menajera. Tel. 0743046596 16 Iul 2021
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.