WhatsApp (0770.595.458) - aparitie urgenta!
Editia #1983 14 Iun 2021
Oferte locuri de muncaImigrari locuri de muncaPublica acum anuntContact Media Press
Oferte locuri de munca

Ziarul Locuri de MuncaOferte locuri de munca

JUD. NEAMT. Primaria Comunei Sabaoani, cu sediul in comuna Sabaoani, strada Orizontului, nr. 56, judetul Neamt, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat, perioada nedeterminata, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027/ 2014. Conditii specifice de participare la concurs: - nivelul studiilor - studii generale; - certificat/atestat ingrijitor spatii verzi; - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei - nu se solicita. Data, ora si locul de desfasurare a concursului: - proba scrisa in data de 30.06.2021, ora 10.00, la sediul institutiei. - proba interviului in data de 01.07.2021, ora 14.30, la sediul institutiei. Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III a, la sediul Primariei comunei Sabaoani. Conditiile de participare, bibliografia stabilita si continutul dosarului de concurs se afiseaza la sediul Primariei comunei Sabaoani, judetul Neamt si pe pagina de internet, www.primariasabaoani.ro Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Sabaoani, biroul Resurse Umane sau la nr. de telefon: 0233735009. PRIMAR, VIRGA FLORIN 02 Iun 2021
SMARALD LAKE RESIDENCE SRL, cu sediul in Municipiul Constanta, Str Smaraldului, Nr 18, Jud Constanta angajeaza o Femeie de serviciu .Tel 0743046596 02 Iun 2021
In conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie pe perioada nedeterminata de examinator in cadrul Biroului Examinare Preliminara, Constituire Depozit Reglementar - Serviciul Marci si Indicatii Geografice. Conditii de studii si vechime: studii superioare la o institutie de invatamant superior recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; studii juridice, economice, filologie, administratie publica; cunoasterea limbii engleza/franceza nivel mediu, cunostinte de operare pe calculator - WindowsXP, MS Office (Word, Excel, Power Point); corectitudine, disciplina, capacitate de comunicare, capacitate de a lucra independent, atentie, rigurozitate, simtul raspunderii; nu se cere vechime. Concursul va avea loc la sediul OSIM si va consta in 3 etape succesive: selectia dosarelor de inscriere; proba scrisa se va sustine pe 02.09.2019; interviul se va sustine pe 09.09.2019. Dosarele de concurs se depun in perioada 08.08.2019 - 23.08.2019, la sediul OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucuresti, Biroul Resurse Umane si vor contine documentele prevazute de art.6 din HG nr. 286/2011 modificata prin HG nr. 1027 din 11 noiembrie 2014. Bibliografia si relatii suplimentare la Tel. 021 306 08 00, int. 325 sau la sediul OSIM. 01 Iun 2021
SC Casas Depot SRL angajaza 2 manipulanti marfa. Tel.0756.144.420. 01 Iun 2021
Club Vila Bran(Bran,Brasov) angajeaza cu experienta: bucatar, ospatar, barman, camerista. 0722268866 01 Iun 2021
Club Vila Bran(Bran,Brasov) angajeaza instalator (instalatii sanitare, termice, canalizare), personal intretinere complex, ingrijitor animale, femeie de serviciu. 0722268866 31 Mai 2021
Firmă de pază angajează Sef de tura si agenti de securitate pentru unul din obiectivele noastre din Cluj Napoca, jud. Cluj. Experiența nu este obligatorie.Mai multe detalii puteti obtine la nr. de telefon 0799996174. 31 Mai 2021
Angajam: Doamna pentru curatenie spatiu birou, Bucuresti Program de la 14:00 - 22:00, cu o ora pauza de masa; Responsabilitati: Asigura curatenia in spatiul de lucru al companiei si in spatiile anexe; Realizeaza necesarul de materiale destinate curateniei. Cerinte: Sa aiba experienta; Seriozitate; Oferim: Salariu atractiv; Contract individual de munca. 30 Mai 2021
Localitatea: Albesti, jud. Mures Domeniu: Industria textila S.C. GST SAFETY TEXTILES RO S.R.L. Albesti, jud. Mures angajeaza 2 Reglori-montatori, avand ca principale responsabilitati: reglarea razboiului de tesut, setarea parametrilor de lucru, incarcarea pe razboi a urzelelor noi si scoaterea urzelilor terminate, reglarea tensiunii firelor de margine. Cerinte minime: experienta la deservirea razboaielor de tesut de minim 6 luni, studii generale, cunoasterea limbii engleze. Pachetul salarial va fi prezentat la interviu. Pentru participarea la interviu, va rugam sa trimiteti CV-ul pe adresa officero@gst-global.com pana la data de 4.08.2019 inclusiv. 30 Mai 2021
SPITALUL DE PSIHIATRIE EFTIMIE DIAMANDESCU BALACEANCA, cu sediul In Com.Cernica, sat.Balaceanca, Sos.Garii, nr.56, Jude.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist ȋn cadrul Sectei Psihiatrie IV. Conditii de ȋnscriere specifice: -Diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta; -6 luni vechime in specialitate.Concursul va avea loc la sediul Spitalului si se va organiza conform urmatorului calendar: Termenul limita de depunere a dosarelor: 15.06.2021, ora-15.00; Proba scrisa: 24.06.2021, ora-12.00; Interviu: 29.06.2021, ora-12.00; Relatii suplimentare la sediul spitalului sau la tel.0213807417/109- Biroul RUNOS 28 Mai 2021
NUROL INSAAT VE TICARET AS MASLAK SUCURSALA BUCURESTI, Angajeaza: Inginer cai ferate, drumuri si poduri, Subinginer geodez, Subinginer mecanic utilaje pentru constructii cu studii superioare, Tehnician topometrist studii medii/ liceu, lucrator pentru drumuri si cai ferate- studii medii/ liceu, Tehnician mecanic- studii medii/ liceu, Masinist la masini pentru terasamente (ifronist)- studii medii/ generale si curs/ liceu,muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje- studii generale, Masinist la masini cale mecanizare usoara si grea -studii medii/ generale si calificare, Sofer automacaragiu- studii medii/ generale si calificare, electrician auto- studii medii/ generale si calificare, Electrician de intretinere in constructii- studii medii/ generale si curs, sofer de autoturisme si camionete- studii medii/ specfice, Macaragiu -studii generale si curs/ liceu. CV la email: nuzetmitroiu@yahoo.com 28 Mai 2021
Angajez camerista hotel in conditii legale , salariu net (bani in mana): 2500 lei , program 8 ore in Eforie Nord, central. 0724.227.425 28 Mai 2021
BERFIN YUSUF TRANS SRL angajeaza 5 conducatori auto transport rutier de marfuri, in trafic national si international. 0738.370.202 27 Mai 2021
PAPILLON LABORATOIRES COSMETIQUES S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 4, angajeaza , 4 posturi de Ambalator manual . tel. 0743046596 27 Mai 2021
PLESU GHEORGHE, cu adresa in Mun Iasi, Str Ganea Nicolae, Jud Iasi, angajeaza un INGRIJITOR LA DOMICIULIU. tel. 0743046596 26 Mai 2021
LUSIM GARDEN S.R.L. angajeaza in jud. Hunedoara 5-Muncitori necalificati in agricultura. Pentru CV, e-mail: lucian_rus@yahoo.com, telefon: 0723920896. 26 Mai 2021
LEGUME MARIA S.R.L. angajeaza in jud.Hunedoara 3 Muncitori necalificati in agricultura. Pentru CV, e-mail: cristian.musat@ailo.ro, telefon:0740253515. 26 Mai 2021
Info Clean Total Services angajeaza personal curatenie stewarding bucatarii. Contract de munca durata nedeterminata, salariu excelent, medicina muncii, transport decontat, spor de noapte, bonuri de masa, medicina muncii, 3 schimburi optional, conditii f. bune de lucru, colectiv selectionat. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Locuri limitate. Relatii la tel: 0722611525, WhatsApp / sms sau email: office 1 icts@gmail. com 26 Mai 2021
PFA Deleanu B. Vlad Alexandru, cu sediul in:Bucuresti, str.Sg.Ion Iriceanu nr. 10, bl. 156, sc.2, et.2, ap. 67, sector 4, camera.1, avand numar de ordine in registrul comertului F40/757/22.03.2021, CUI.43959224 angajam:ASISTENT MANAGER- (secretara). Pentru interviuri in vederea ocuparii postului vacant, va rugam sa ne contactati la nr.de telefon:0766.842.341. 25 Mai 2021
Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata "Gheorghe Mihoc-Caius Iacob" al Academiei Romane (ISMMA) cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, scoate la concurs: un post de cercetator stiintific gradul I (CS I) 1/2 norma pe perioada determinata, in domeniul matematica - ecuatii cu derivate partiale, analiza neliniara si un post de cercetator stiintific gradul II (CS II) 1/2 norma pe perioada determinata, in domeniul matematica - sisteme dinamice, modelare de dimensiuni si complexitate reduse. Conditiile de participare la concurs si actele necesare se gasesc in Regulamentul de Organizare a Concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare, Art. 5, Art. 7 si Art. 9, disponibil la adresa www.ismma.ro si in Legea 319/2003-Statutul Cercetatorului. Dosarele de concurs pentru CS I si CS II trebuie intocmite conform precizarilor MEC aflate pe http://www.research.gov.ro/ ro/ articol/4982/ sistemul-de-cercetare-promovarea-in- grad-a- cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii. Inscrierile se fac in termen de 30 de zile de la aparitia anuntului in intervalul 9-14 la sediul ISMMA, camera 4335, etaj 4. Concursul va avea loc la ISMMA, pe 5 iulie 2021, ora 10:00 (CS I), ora 11:00 (CS II) Actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afisate la sediul institutului si se depun la secretariatul institutului pana in ultima zi, ora 14. Relatii suplimentare se pot obtine de pe site ismma.ro si la tel. 0735191055. 25 Mai 2021
FIRMA DE PAZA angajeaja AGENT SECURITATE in judetul CONSTANTA. TEL: 0757.077.578 25 Mai 2021
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.