WhatsApp (0770.595.458) - aparitie urgenta!
Editia #1984 15 Iun 2021
Oferte locuri de muncaImigrari locuri de muncaPublica acum anuntContact Media Press
Oferte locuri de munca

Ziarul Locuri de MuncaOferte locuri de munca

PFA Deleanu B. Vlad Alexandru, cu sediul in:Bucuresti, str.Sg.Ion Iriceanu nr. 10, bl. 156, sc.2, et.2, ap. 67, sector 4, camera.1, avand numar de ordine in registrul comertului F40/757/22.03.2021, CUI.43959224 angajam:ASISTENT MANAGER- (secretara). Pentru interviuri in vederea ocuparii postului vacant, va rugam sa ne contactati la nr.de telefon:0766.842.341. 25 Mai 2021
Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata "Gheorghe Mihoc-Caius Iacob" al Academiei Romane (ISMMA) cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, scoate la concurs: un post de cercetator stiintific gradul I (CS I) 1/2 norma pe perioada determinata, in domeniul matematica - ecuatii cu derivate partiale, analiza neliniara si un post de cercetator stiintific gradul II (CS II) 1/2 norma pe perioada determinata, in domeniul matematica - sisteme dinamice, modelare de dimensiuni si complexitate reduse. Conditiile de participare la concurs si actele necesare se gasesc in Regulamentul de Organizare a Concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare, Art. 5, Art. 7 si Art. 9, disponibil la adresa www.ismma.ro si in Legea 319/2003-Statutul Cercetatorului. Dosarele de concurs pentru CS I si CS II trebuie intocmite conform precizarilor MEC aflate pe http://www.research.gov.ro/ ro/ articol/4982/ sistemul-de-cercetare-promovarea-in- grad-a- cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii. Inscrierile se fac in termen de 30 de zile de la aparitia anuntului in intervalul 9-14 la sediul ISMMA, camera 4335, etaj 4. Concursul va avea loc la ISMMA, pe 5 iulie 2021, ora 10:00 (CS I), ora 11:00 (CS II) Actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afisate la sediul institutului si se depun la secretariatul institutului pana in ultima zi, ora 14. Relatii suplimentare se pot obtine de pe site ismma.ro si la tel. 0735191055. 25 Mai 2021
FIRMA DE PAZA angajeaja AGENT SECURITATE in judetul CONSTANTA. TEL: 0757.077.578 25 Mai 2021
SPITALUL GENERAL CF GALAŢI organizează concurs in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: 1 post subinginer specializare profil electric, responsabil RSVTI - 6 ani și 6 luni vechime in specialitate - Studii SSD - serviciul tehnic - Spitalul General CF Galați 1 post muncitor I - electrician - 9 ani vechime in meserie - Studii G - serviciul tehnic - Spitalul General CF Galați 1 post muncitor I - tamplar - 9 ani vechime in meserie - Studii G - serviciul tehnic - Spitalul General CF Galați 1 post muncitor I - lăcătuș mecanic - 9 ani vechime in meserie - Studii G - serviciul tehnic - Spitalul General CF Galați Concursul va avea loc la sediul Spitalului General CF Galați, str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7. inscrierile se fac la sediul Spitalului General CF Galați, pană la data limită de 07.06.2021 ora 1000. Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, condițiile de participare la concurs, fișa postului, tematica și bibliografia se pot obţine de pe site-ul spitalului: http://www.spitalgeneralcfgalati.ro/anunturi/job-uri.html sau de la Secretariatul comisiei de concurs: -telefon: 0236/475768 int. 104, 0236/475764 int. 104; -persoana de contact: Avram Teodora - Șef Serv. RUNOS." 24 Mai 2021
SC ALEXANDRU CO SRL, sediul in Str. Milcov Nr. 47, Localitatea Magurele, Judetul Ilfov angajeaza o Femeie de serviciu. 0743046596 21 Mai 2021
SC AEK SECURITY DIVISION angajeaza agenti de Securitate si dispeceri pt.obiective -SPATII COMERCIALE- 0744770504 21 Mai 2021
ANUNŢ PRIVIND SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR GENERAL al S. C. Apă Termic Transport S. A. cu sediul in Albeşti, str. Calea Baraţilor, nr. 11, jud. Mureş Durata mandatului este de 4 ani. 1. Condițiile care trebuie indeplinite de candidatul la funcția de membru in consiliului de administrație sunt: Condiţii generale: a) Are cetăţenie romană, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinand spaţiului Economic European şi domiciliul in Romania; b) Cunoaşte limba romană scris şi vorbit; c) Are capacitate deplină de exerciţiu; d) Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale; e) Nu pot fi Director general persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de incredere, fals, uz de fals, inşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002, respectiv Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru infracţiunile prevăzute in Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței ș i de insolvență; f) Nu are cazier judiciar și fiscal; g) Să nu indeplinească funcția de Președinte al Consiliului de Administrație. Condiții speciale: -studii superioare absolvite cu diplomă de licență din domeniile economic/juridic/management. -experiență relevantă, de cel puțin 10 ani, in profesie, de la data obținerii diplomei de licență. -experiență relevantă, de cel puțin 5 ani, in cadrul persoanelor juridice de drept public din domeniul de activitate al serviciilor publice. -specializări, respectiv experiență, in managementul sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice. Competențe specifice sectorului public: -studii superioare absolvite cu diplomă de licență in domeniile economic/juridic/management. -experiență relevantă, de cel puțin 5 ani, in cadrul persoanelor juridice de drept public din domeniul de activitate al& 21 Mai 2021
ARHICO CORPORATION, cu sediul in Satu Mare, angajeaza 1 ajutor bucatar. Tel:0740241188 20 Mai 2021
SC DELTA ALUMINIU SRL ANGAJEAZA 10 AMBALATORI MANUALI, 6 OPERATORI LA MASINI- UNELTE CU COMANDA NUMERICA SI 10 PRESATORI DE TEVI LA CALD SI PROFILURI PRIN EXTRUZIUNE CARE SA AIBA CUNOSTINTE DE LIMBA TURCA AVANSAT SI ENGLEZA MEDIU. RELATII LA TELEFON: 0249410331 20 Mai 2021
BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA "EUGEN TODORAN" din TIMISOARA str. Vasile Parvan, nr. 4A in temeiul Hotararii de Guvern nr. 286/2011, modificata si actualizata, art. 7 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor doua functii contractuale de executie vacante, : Un post bibliotecar treapta profesionala si, vechime in specialitate de minimum 5 ani, post cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata- Serviciul administrativ, tehnic Un post ingrijitor M/G, post cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata- Serviciul administrativ, tehnic Pentru inscrierea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Pentru postul de bibliotecar cu studii superioare treapta profesionala si candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma de licenta sau studii postuniversitare de inginer si curs postuniversitar in domeniul biblioteconomie si stiinta informarii. Cursul postuniversitar de biblioteconomie si stiinta informarii, poate fi urmat in decurs de 2 ani de la angajare. Candidatii pe postul de bibliotecar cu studii superioare trebuie sa aiba o vechime de minimum 5 ani in domeniul biblioteconomic. Pentru postul de ingrijitor sa fie absolvent de scoala generala sau liceu, Dosarele de concurs se vor depune la sediul institutiei, la compartimentul resurse umane pana la data 20.05.2021 ora-15 . Concursul se va organiza la sediul institutiei, conform calendarului urmator: - 24.05.2021, ora 10:00: proba scrisa si practica - 25.05.2021: ora 09.00 proba interviu Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE "EUGEN TODORAN" din TIMISOARA, str. Vasile Parvan, nr. 4A, telefon 0256/492.004, sau 0742277235, persoana de contact Daniela Cretan, compartiment resurse umane.A 20 Mai 2021
SC ALLIANCE AUTO DEVELOPMENT , cu sediul in Constanta, angajeaza 1 Tinichigiu auto si 1 Vopsitor auto. Tel. 0740241188 20 Mai 2021
SC METALPLUS PRODUCTIE ȘI SERVICII SRL ANGAJEAZA: 3 posturi MUNCITOR NECALIFICAT la asamblarea si montarea pieselor. Interviul va avea loc la sediul societatii. Relatii la telefon:0726.33.33.63 20 Mai 2021
BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA "EUGEN TODORAN" din TIMISOARA str. Vasile Parvan, nr. 4A in temeiul Hotararii de Guvern nr. 286/2011, modificata si actualizata, art. 7 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor doua functii contractuale de executie vacante, : Un post bibliotecar treapta profesionala si, vechime in specialitate de minimum 5 ani, post cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata- Serviciul administrativ, tehnic Un post ingrijitor M/G, post cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata- Serviciul administrativ, tehnic Pentru inscrierea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Pentru postul de bibliotecar cu studii superioare treapta profesionala si candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma de licenta sau studii postuniversitare de inginer si curs postuniversitar in domeniul biblioteconomie si stiinta informarii. Cursul postuniversitar de biblioteconomie si stiinta informarii, poate fi urmat in decurs de 2 ani de la angajare. Candidatii pe postul de bibliotecar cu studii superioare trebuie sa aiba o vechime de minimum 5 ani in domeniul biblioteconomic. Pentru postul de ingrijitor sa fie absolvent de scoala generala sau liceu, Dosarele de concurs se vor depune la sediul institutiei, la compartimentul resurse umane pana la data 20.05.2021 ora-15 . Concursul se va organiza la sediul institutiei, conform calendarului urmator: - 24.05.2021, ora 10:00: proba scrisa si practica - 25.05.2021: ora 09.00 proba interviu Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE "EUGEN TODORAN" din TIMISOARA, str. Vasile Parvan, nr. 4A, telefon 0256/492.004, sau 0742277235, persoana de contact Daniela Cretan, compartiment resurse umane.A 19 Mai 2021
BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA "EUGEN TODORAN" din TIMISOARA str. Vasile Parvan, nr. 4A in temeiul Hotararii de Guvern nr. 286/2011, modificata si actualizata, art. 7 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor doua functii contractuale de executie vacante, : Un post bibliotecar treapta profesionala si, vechime in specialitate de minimum 5 ani, post cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata- -Serviciul administrativ, tehnic Un post ingrijitor M/G, post cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata-Serviciul administrativ, tehnic Pentru inscrierea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Pentru postul de bibliotecar cu studii superioare treapta profesionala si candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma de licenta sau studii postuniversitare de inginer si curs postuniversitar in domeniul biblioteconomie si stiinta informarii. Cursul postuniversitar de biblioteconomie si stiinta informarii, poate fi urmat in decurs de 2 ani de la angajare. Candidatii pe postul de bibliotecar cu studii superioare trebuie sa aiba o vechime de minimum 5 ani in domeniul biblioteconomic. Pentru postul de ingrijitor sa fie absolvent de scoala generala sau liceu, Dosarele de concurs se vor depune la sediul institutiei, la compartimentul resurse umane pana la data 20.05.2021 ora-15 . Concursul se va organiza la sediul institutiei, conform calendarului urmator: - 24.05.2021, ora 10:00: proba scrisa si practica - 25.05.2021: ora 09.00 proba interviu Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE "EUGEN TODORAN" din TIMISOARA, str. Vasile Parvan, nr. 4A, telefon 0256/492.004, sau 0742277235, persoana de contact Daniela Cretan, compartiment resurse umane.A 19 Mai 2021
ANGAJARE CONSTANTA. Complex Signature Promenada - STAR DEVELOPMENT- -proiecte in derulare (SANTIER) pana in luna iulie 2021 angajeaza FEMEI DE SERVICIU pentru santier iar la finalizarea proiectului ramanere pe postul de CAMERISTE in cadrul complexului. Program luni- vineri, 9.00- 17.00, decontare transport, 2500 lei/ luna cu potential de majorare din luna iulie- la deschidere. Pentru detalii suplimentare: 0737.949.609 19 Mai 2021
SC FRANCISC FRA. cu sediul in Ploiesti, angajeaza 1 Femeie de serviciu: Tel. 0740241188 19 Mai 2021
SC PARTHIS SRL, sediul social in Constanța, bld. Al. Lapusneanu, nr. 185, LP4, et.P, CUI RO 1899135, nr. ONRC J13/874/1991,angajeaza 20 posturi -camerista hotel,3 posturi -bucatar,5 posturi -ajutor bucatar,5 posturi -lucrator bucatarie, 2 posturi- instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze,2 posturi- electrician de intretinere si reparatii,6 posturi -spalatoreasa lenjerie. Interviurile au loc la sediul societati in data de 19.05.2021,dupa ora 10:00. 19 Mai 2021
SC angajeaza lacatus mecanic, calificat /necalificat - carosari auto, telefon 0744583598 19 Mai 2021
PRIMARIA MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE, JUDETUL TELEORMAN. ANUNT:Primaria municipiului Turnu Magurele, cu sediul in:municipiul Turnu Magurele in conformitate cu prevederile prevederile H.G.R.nr.286/2011/cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza in data de:15.06.2021, ora:10.00-proba scrisa, si:18.06.2021, ora:10.00-proba interviu, concurs pentru ocuparea/pe perioada nedeterminata a:unui post vacant de executie, de natura contractuala cu durata normala a timpului de lucru-inspector de secialitate, treapta.IA,(S), in cadrul:Serviciului Public de Asistenta Sociala-Centrul de Gazduire Temporara. Conditii specifice:-studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;-vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului, minimum 6.ani si 6.luni. Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de:10.zile lucratoare de la data publicarii anunţului in cotidianul Adevarul, la sediul Primariei municipiului Turnu Magurele-judetul Teleorman, str.Republicii, nr.2. Documentele necesare inscrierii la concurs, conditiile de participare si bibliografia se vor afisa pe site-ul si la sediul Primariei municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Turnu Magurele-Compartiment resurse umane, persoana de contact:consilier, Fartade Mariana, nr.de telefon:0247/416451/interior.129. PRIMAR, CUCLEA DANUT 19 Mai 2021
PRIMĂRIA COMUNEI POIENARII BURCHII, JUDEŢUL PRAHOVA, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant corespunzãtor funcţiei contractuale de execuţie de muncitor calificat (maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)), treapta profesionalã I din cadrul Compartimentului Administrativ al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poienarii Burchii, judeţul Prahova . Dosarul de concurs se va depune panã la data de 07 iunie 2021, ora 16.00, la sediul Primãriei comunei Poienarii Burchii. Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de d-nul Postelnicu Ion - Iulian. Relaţiile suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0244/486244. Condiţiile generale şi specifice necesare in vederea participãrii la concurs şi a ocupãrii funcţiei, prevãzute in fişa de post : să aibă studii medii liceale sau generale; să fie apt din punct de vedere psihologic; sã deţinã certificat de calificare/atestat maşinist utilaje terasament şi cale; sã posede bune cunoştinţe de mecanicã; experienţã in domeniu: minimum 3 ani; sã posede permis de conducere categoria C. Concursul se va desfãşura la sediul Primãriei comunei Poienarii Burchii dupã cum urmeazã: 15 iunie 2021, ora 10.00 - proba scrisã; 18 iunie 2021, ora 10.00 - proba practicã; 23 iunie 2021, ora 14.00 - interviul. 19 Mai 2021
FIRMA de FACILITY MANAGEMENT angajam: TEHNICIENI MENTENANTA (INSTALATORI, ELECTRICIENI) ECHIPE MOBILE, POSESOR PERMIS AUTO, CONSTANTA, PROGRAM LUCRU: 8 ORE/ZI. 0733.733.178, 021.326.79.79, 0730.280.408 19 Mai 2021
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.