WhatsApp (0770.595.458) - aparitie urgenta!
Editia #2088 27 Sep 2021
Publica in ziar acum!Oferte locuri de muncaImigrari locuri de muncaContact Profesional
Oferte locuri de munca

Ziarul Locuri de MuncaOferte locuri de munca

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI organizează concurs in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: 1 post subinginer specializare profil electric, responsabil RSVTI - 6 ani și 6 luni vechime in specialitate - Studii SSD - serviciul tehnic - Spitalul General CF Galați 1 post muncitor I - electrician - 9 ani vechime in meserie - Studii G - serviciul tehnic - Spitalul General CF Galați 1 post muncitor I - tamplar - 9 ani vechime in meserie - Studii G - serviciul tehnic - Spitalul General CF Galați 1 post muncitor I - lăcătuș mecanic - 9 ani vechime in meserie - Studii G - serviciul tehnic - Spitalul General CF Galați Concursul va avea loc la sediul Spitalului General CF Galați, str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7. inscrierile se fac la sediul Spitalului General CF Galați, pană la data limită de 07.06.2021 ora 1000. Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, condițiile de participare la concurs, fișa postului, tematica și bibliografia se pot obţine de pe site-ul spitalului: http://www.spitalgeneralcfgalati.ro/anunturi/job-uri.html sau de la Secretariatul comisiei de concurs: -telefon: 0236/475768 int. 104, 0236/475764 int. 104; -persoana de contact: Avram Teodora - Șef Serv. RUNOS." 07 Sep 2021
Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata "Gheorghe Mihoc-Caius Iacob" al Academiei Romane (ISMMA) cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, scoate la concurs: un post de cercetator stiintific gradul I (CS I) 1/2 norma pe perioada determinata, in domeniul matematica - ecuatii cu derivate partiale, analiza neliniara si un post de cercetator stiintific gradul II (CS II) 1/2 norma pe perioada determinata, in domeniul matematica - sisteme dinamice, modelare de dimensiuni si complexitate reduse. Conditiile de participare la concurs si actele necesare se gasesc in Regulamentul de Organizare a Concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare, Art. 5, Art. 7 si Art. 9, disponibil la adresa www.ismma.ro si in Legea 319/2003-Statutul Cercetatorului. Dosarele de concurs pentru CS I si CS II trebuie intocmite conform precizarilor MEC aflate pe http://www.research.gov.ro/ ro/ articol/4982/ sistemul-de-cercetare-promovarea-in- grad-a- cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii. Inscrierile se fac in termen de 30 de zile de la aparitia anuntului in intervalul 9-14 la sediul ISMMA, camera 4335, etaj 4. Concursul va avea loc la ISMMA, pe 5 iulie 2021, ora 10:00 (CS I), ora 11:00 (CS II) Actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afisate la sediul institutului si se depun la secretariatul institutului pana in ultima zi, ora 14. Relatii suplimentare se pot obtine de pe site ismma.ro si la tel. 0735191055. 07 Sep 2021
PLESU GHEORGHE, cu adresa in Mun Iasi, Str Ganea Nicolae, Jud Iasi, angajeaza un INGRIJITOR LA DOMICIULIU. tel. 0743046596 07 Sep 2021
Info Clean Total Services angajeaza personal curatenie stewarding bucatarii. Contract de munca durata nedeterminata, salariu excelent, medicina muncii, transport decontat, spor de noapte, bonuri de masa, medicina muncii, 3 schimburi optional, conditii f. bune de lucru, colectiv selectionat. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Locuri limitate. Relatii la tel: 0722611525, WhatsApp / sms sau email: office 1 icts@gmail. com 07 Sep 2021
ANUNT. Serviciul Public Judeţean:SALVAMONT.Maramureş, cu sediul in:Baia Mare, Str.Gh.Șincai nr. 46, judetul Maramureș organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: - salvator montan grad II , 1 post, conform H.G. nr. 286/2011 Concursul se va desfăşura astfel: - Proba scrisă in data de 06.10.2021, ora 0900 - Proba interviu in data de 08.10.2021, ora 0900 Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să indeplinească următoarele condiţii: cetăţenie romană sau cetăţenie a altor state membre ale UE şi domiciliul in Romania; cunoaşterea limbii romane, scris şi vorbit; varsta minimă legală; capacitate deplină de exerciţiu; vechime in muncă - minim 3 ani; studii medii; salvator montan cu atestat valabil şi cerinţele conform art.24 din HG 77/2003; experienţă profesională ca salvator montan, in salvarea de pe partii de schi, minim 3 sezoane de iarnă; experienţă profesională ca salvator montan, in salvarea din zone greu accesibile, minim 3 sezoane (primăvara, vară, toamnă) Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a la sediul Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureş din Baia Mare, str. Gh. Sincai nr.46 (birou Salvamont). Relaţii suplimentare la sediul: Baia Mare, str. Gh. Sincai nr.46, persoană de contact: Anca Velișcu, telefon: 0799.911.131, E-mail : salvamont.maramures@gmail.com 07 Sep 2021
Calificati, necalificati; pentru STRAINATATE (CEHIA) in fabrici, agricultura, silvicultura, depozite, ,constructii, lacatuserie, sudura etc. Contract sezonier de munca pe o perioada de pana la un an cu posibilitate de prelungire. Tel: 0732.187.077 06 Sep 2021
CURTEA DE APEL ALBA IULIA organizează in data de: 24.septembrie.2021, concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de aprod pe perioadă nedeterminată, la Tribunalul Hunedoara, respectiv la Judecătoria Petroşani. Actele necesare inscrierii la concurs se vor depune la sediul Tribunalului Hunedoara din Deva, Calea Zarandului, nr. 73, jud.Hunedoara.-camera.P3, parter (Registratură), in zilele lucrătoare, intre orele 09:00- 12:00, in perioada: 06.09.2021-14.09.2021,inclusiv. Taxa de inscriere la concurs este de 50 de lei și se achită la casieria Curții de Apel.Alba Iulia-camera.123 ori prin virament bancar. Condiţiile de participare la concurs, actele necesare dosarului de inscriere, programul concursului vor fi postate pe pagina de internet a Tribunalului Hunedoara la:"Informații de interes public". Pentru informații suplimentare persoană de contact grefier şef secţie-Casian Izabella tel.0787296266; 0254.218045/interior.1110. 03 Sep 2021
SC REMATGOLDING CO, cu sediul in Bucuresti, angajeaza 17 Lucratori sortatori deseuri reciclabile, 3 soferi de autoturisme si camionete, 5 conducatori auto transport rutier de marfuri. Tel: 0740241188. 03 Sep 2021
SC CUNAX FEROSTIL SRL, cu sediul in Jud. Braila, Mun. Braila, str.Plutinei, nr.6, angajeaza un Sudor. 0740241188 02 Sep 2021
BIYU SRL, cu sediul in Falticeni, Bd.2 Graniceri, Bl.43, Sc.B, Et.2, Ap.9, jud. Suceava, angajeaza 4 Ajutori de bucatari. 0740241188 02 Sep 2021
SC INFINITE TASTE SRL angajeaza: Lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 post. Cerinte de ocupare a postului: studii primare. Asteptam CV la adresa de e-mail: infinite.taste1@gmail.com 02 Sep 2021
SC KEBAP SHOP SRL angajeaza: Ajutor bucatar - 5 posturi; Lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 4 posturi. Cerinte de ocupare a posturilor: studii primare. Asteptam CV la adresa de e-mail: kebap.shop@yahoo.com. 02 Sep 2021
Angajam responsabil contabilitate primara si resurse umane. Locatie: Bucuresti, Sector 6, Pacii langa metrou; Contact 0722518576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com 02 Sep 2021
Cautam o persoana vorbitoare de rusa si engleza, pentru a se alatura echipei noastre de cercetare pe pozitia de Business Analyst. Daca esti fluent in cele doua limbi si pasionat de cercetare, trimite CV-ul tau pe adresa evsromaniahr@evalueserve.com si hai sa ne cunoastem. Oferim un mediu de lucru pozitiv, pachet salarial motivant si posibilitatea dezvoltarii unei cariere profesionale. 02 Sep 2021
GREEN RIDE DELIVERY S.R.L. angajeaza 25 curieri. Pentru interviu trimiteti e-mail cu cv la koltglobal@gmail.com, tel: 0736411022. 01 Sep 2021
BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA "EUGEN TODORAN" din TIMISOARA str. Vasile Parvan, nr. 4A in temeiul Hotararii de Guvern nr. 286/2011, modificata si actualizata, art. 7 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor doua functii contractuale de executie vacante, : Un post bibliotecar treapta profesionala si, vechime in specialitate de minimum 5 ani, post cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata- -Serviciul administrativ, tehnic Un post ingrijitor M/G, post cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata-Serviciul administrativ, tehnic Pentru inscrierea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Pentru postul de bibliotecar cu studii superioare treapta profesionala si candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma de licenta sau studii postuniversitare de inginer si curs postuniversitar in domeniul biblioteconomie si stiinta informarii. Cursul postuniversitar de biblioteconomie si stiinta informarii, poate fi urmat in decurs de 2 ani de la angajare. Candidatii pe postul de bibliotecar cu studii superioare trebuie sa aiba o vechime de minimum 5 ani in domeniul biblioteconomic. Pentru postul de ingrijitor sa fie absolvent de scoala generala sau liceu, Dosarele de concurs se vor depune la sediul institutiei, la compartimentul resurse umane pana la data 20.05.2021 ora-15 . Concursul se va organiza la sediul institutiei, conform calendarului urmator: - 24.05.2021, ora 10:00: proba scrisa si practica - 25.05.2021: ora 09.00 proba interviu Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE "EUGEN TODORAN" din TIMISOARA, str. Vasile Parvan, nr. 4A, telefon 0256/492.004, sau 0742277235, persoana de contact Daniela Cretan, compartiment resurse umane.A 31 Aug 2021
BOX ELYTE SRL,Sat Mosnita Noua, Com.Mosnita Noua, nr. 1001, Jud. Timis angajeaza 16-ambalatori manuali. Tel. 0743046596 31 Aug 2021
Sufro Company SRL angajeaza in judetul Constanta 50 de ajutori bucatar si 50 de ajutori ospatar. Pentru interviu, e-mail: rubucuresti@nikosgreektaverna.ro, telefon: 0768337075 31 Aug 2021
ALEXIS LUXURY RESORT SRL angajeaza 15 cameriste hotel in Judetul Constanta. pentru interviu trimiteti cv la cristian.musat@ailo.ro, telefon 0723920896 31 Aug 2021
ANGAJARE CONSTANTA. Complex Signature Promenada - STAR DEVELOPMENT- -proiecte in derulare (SANTIER) pana in luna iulie 2021 angajeaza FEMEI DE SERVICIU pentru santier iar la finalizarea proiectului ramanere pe postul de CAMERISTE in cadrul complexului. Program luni- vineri, 9.00- 17.00, decontare transport, 2500 lei/ luna cu potential de majorare din luna iulie- la deschidere. Pentru detalii suplimentare: 0737.949.609 31 Aug 2021
FIRMA DE PAZA angajeaja AGENT SECURITATE in judetul CONSTANTA. TEL: 0757.077.578 31 Aug 2021
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.