WhatsApp (0770.595.458) - aparitie urgenta!
Editia #2363 29 Iun 2022
Publica in ziar acum!Oferte locuri de muncaImigrari locuri de muncaContact Media Press
Oferte locuri de munca
Publica Anunt

Anunturi oferte locuri de munca Locuri de munca masinist, mecanic, muncitor calificat, Milisauti

Orasul Milisauti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de Muncitor calificat tr. III in data de 20.06.2022, ora-11,00 poba scrisa si 21.06.2022 ora- 12.00 interviul. Conditii studii medii sau generale,vechime in munca minim 6 luni, curs decalificare: masinist, mecanic, electricean, constructor etc. Depunerea dosarelor ]n termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial. Relatii la sediul primariei tel: 0230418175.
Publicat in 23 May 2022
« inapoi Oferte locuri de munca
alte anunturi locuri de munca masinist
alte anunturi locuri de munca mecanic
alte anunturi locuri de munca muncitor calificat

Locuri de munca electrician, ingrijitoare, manipulant, muncitor necalificat, muncitor calificat, muncitori, operator, personal, secretara, secretar, sef birou, scoala, Bucuresti, sector 5

Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, perioada nedeterminata, personal contractual: 1 post Sef birou gradul II - Biroul Tehnic 1 post registrator medical - Laborator Bacteriologie 1 post registrator medical principal - Laborator Bacteriologie 1 post registrator medical principal - Serviciul de Evaluare si Statistica medicala 1 post secretara - Serviciul Administrativ, transport 1 post muncitor calificat I electrician - Echipa de muncitori I 1 post manipulant bunuri - Serviciul Administrativ, Transport 1 post muncitor necalificat - Bloc alimentar 2 posturi muncitori necalificat - Serviciul Administrativ, Transport 1 post garderobier - Garderoba 2 posturi ingrijitoare - Bloc Operator 1 post ingrijitoare - Sectia pneumologie IX-copii 1) Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor la Serviciului R.U.N.O.S., persoana de contact ref. Pavel Ana Maria, tel. nr. 021/335.69.10 int.2554/2543. Informatii suplimentare pe site-ul institutului www.marius-nasta.ro . 2) Candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs, dosarul pentru inscriere la concurs, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de concurs, pana la ora 13.00 a ultimei zile de inscriere - 07.07.2022. 3) Conditiile generale si specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs: a) sef birou gradul II : - diploma de bacalaureat; - diploma de licenta - studii superioare stiinte ingineresti; - minimum 5 ani vechime in specialitate; b) registrator medical: - diploma de bacalaureat; - cunostinte de utilizare word, excel; - minimum 6 luni vechime ca registrator sau in functii similare; c) registrator medical principal: - diploma de bacalaureat; - constinte foarte bune de utilizare si operare PC (word, excel). - minimum 4 ani vechime ca registrator; d) secretar: - diploma de bacalaureat; - constinte de utilizare si operare PC (word, excel). - minimum 6 luni vechime in activitate; e) muncitor calificat I electrician: - absolvent scoala generala sau scoala profesionala; - categoria de calificare 5 sau 6; - minimum 9 ani vechime in meserie; - autorizatie ANRE f) manipulant bunuri, muncitor necalificat, ingrijitoare si garderobier: - minimum 8 clase absolvite. - vechime in specialitate: nu. 4) Anterior probelor de concurs se va organiza evaluarea psihologica a candidatilor care sunt admisi la evaluarea dosarelor depuse. Evaluarea va avea loc inaintea inceperii probei scrise. 5) Tipul probelor de concurs: - Proba scrisa, proba practica si interviu; 6) Concursurile vor avea loc la sediul central din Sos. Viilor nr. 90, Sector 5, Municipiul Bucuresti, incepand cu ora 09.00, proba scrisa in data de 15.07.2022, proba practica in data de 19.07.2022 si proba de interviu in data de 21.07.2022.

Locuri de munca bucatar, muncitor necalificat, muncitor calificat, personal, referent de specialitate, Bucuresti, sector 5

Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, perioada nedeterminata, personal contractual: - 1 post - referent de specialitate debutant - post vacant - Serviciul RUNOS; - 1 post - muncitor calificat IV bucatar - post vacant - Bloc Alimentar; - 1 post - garderobier - post vacant - Garderoba; - 1 post - muncitor necalificat - post vacant - Serviciul Administrativ; 1) Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor la Serviciului R.U.N.O.S., persoana de contact ref. Pavel Ana Maria, tel. nr. 021/335.69.10 int.2554/2543. Informatii suplimentare pe site-ul institutului www.marius-nasta.ro . 2) Candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs, dosarul pentru inscriere la concurs, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de concurs, pana la ora 13.00 a ultimei zile de inscriere - 05.05.2022. 3) Conditiile generale si specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs: a) referent de specialitate debutant: - diploma de bacalaureat; - diploma studii superioare profil economic/administrativ; - curs in domeniul resurselor umane - vechime in specialitate - . b) muncitor calificat IV bucatar: - minimum 8 clase absolvite; - diploma calificare bucatar; - vechime in specialitate -. c) garderobier si muncitor necalificat: - minimum 8 clase absolvite - vechime in specialitate -. 4) Anterior probelor de concurs se va organiza evaluarea psihologica a candidatilor care sunt admisi la evaluarea dosarelor depuse. Evaluarea va avea loc inaintea inceperii probei scrise. 5) Tipul probelor de concurs: - Proba scrisa, proba practica si interviu; 6) Concursurile vor avea loc la sediul central din Sos. Viilor nr. 90, Sector 5, Municipiul Bucuresti, incepand cu ora 09.00, proba scrisa in data de 16.05.2022, proba practica in data de 19.05.2022 si proba de interviu in data de 24.05.2022.

Locuri de munca infirmiere, muncitor calificat, muncitor, zugrav, scoala, Cernica, Ilfov, Romania

SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA, cu sediul in Comuna Cernica, sat Balaceanca, soseaua Garii, nr.56, Judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorelor posturi vacante:-doua posturi vacante de muncitor necalificati I-supraveghere bolnavi psihici periculosi in cadrul Camerei de Garda.Conditii de ȋnscriere specifice:-Scoala generala, -Fara vechime. Calendar concurs: Termenul limita de depunere a dosarelor: 07.03.2022, ora-15.00; Proba scrisa: 17.03.2022, ora-12.00; Interviu: 21.03.2022, ora-12.00. -un post vacant de muncitor calificat IV-zugrav. Conditii de ȋnscriere specifice:- Scoala generala/scoala profesionala; -Curs de calificare ȋn meserie, -Fara vechime. Calendar concurs: Termenul limita de depunere a dosarelor: 07.03.2022, ora-15.00; Proba scrisa: 16.03.2022, ora-11.00, Proba practica: 18.03.2022, ora-11.00; Interviu: 21.03.20222, ora-11.00. -un post vacant de infirmiera in cadrul Stationarului de zi.Conditii de ȋnscriere specifice:-Scoala generala; Curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sau de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii - Directia generala resurse umane si certificare;-6 luni vechime in activitate. Calendar concurs: Termenul limita de depunere a dosarelor: 07.03.2022, ora-15.00; Proba scrisa: 17.03.2022, ora-12.00; Interviu: 21.03.2022, ora-12.00. -un post temporar vacant de registrator medical ȋn cadrul Camerei de Garda cu contract de munca pe durata determinata.Conditii de ȋnscriere specifice: -Diploma de bacalaureat,-Minim 6 luni vechime ȋn activitate; Curs operare calculator. Calendar concurs: Termenul limita de depunere a dosarelor: 28.02.2022, ora-15.00; Proba scrisa: 10.03.2022, ora-12.00; Interviu:14.03.2022, ora-12.00. Concursurile vor avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca, Sos.Garii, nr.56. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul spitalului sau la tel.0213807417/109- Biroul RUNOS.

Locuri de munca consilier, inspector de specialitate, muncitor calificat, primaria, Voluntari, Neamt

Primaria Comunei Sabaoani, cu sediul in comuna Sabaoani, strada Orizontului, nr. 56, judetul Neamt, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027/2014: Denumirea posturilor: ● 1 post contractual vacant de inspector de specialitate, treapta profesionala II, studii superioare, in cadrul Serviciului de Voluntari pentru Situatii de Urgenta Sabaoani, pe perioada nedeterminata. ● 1 post contractual vacant de muncitor calificat, treapta profesionala I, studii medii/generale, in cadrul Serviciului Gospodarie comunala, Piata, Obor, pe perioada nedeterminata; Conditii specifice de participare la concurs: ● pentru functia de inspector de specialitate: - nivelul studiilor - studii superioare; - permis de conducere categoria B; - vechime in specialitatea studiilor - 1 an; ● pentru functia de muncitor calificat: - nivelul studiilor - studii medii/generale; - vechime in munca- nu se solicita. Data, ora si locul de desfasurare a concursului: - proba scrisa in data de 05.10.2021, ora 10.00, la sediul institutiei. - proba interviului se va sustine in termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul institutiei. Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III a, respectiv pana la data de 24.09.2021, la sediul Primariei comunei Sabaoani. Conditiile de participare, bibliografia stabilita si continutul dosarului de concurs se afiseaza la sediul Primariei comunei Sabaoani, judetul Neamt sau pe site-ul institutiei, www.primariasabaoani.ro Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Sabaoani, birou Resurse umane, consilier Robu Paula, sau la nr. de telefon: 0233735009.
alte anunturi locuri de munca Milisauti


29 Iun 2022Editia #2363
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.